Azelio

Azelio

Azelio

Azelio

Azelio är ett privat svenskt företag som är specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med koncentrerad solenergi och termisk energilagring. Genom en ny och revolutionerande lagringsteknologi av solenergi kan Azelio erbjuda distribuerad ren energi som kan tappas när och var den behövs till en låg kostnad – dag som natt.

Azelio har totalt c:a 60 anställda med huvudkontor i Göteborg, och i sitt utvecklingscentra i Åmål planerar de att nyanställa ett fyrtiotal personer inom det närmaste året.

Allan Carlsson är anställd som konsult på Azelio och arbetar som platschef med personalansvar samt ansvarar dessutom för IRL Operations.