Om Alboca

Vad är Alboca?

Alboca hjälper ditt företag att bli ännu bättre. Det spelar ingen roll om du har ett enmansföretag eller arbetar i en internationell koncern.

Med hjälp av hög kompetens och lång erfarenhet hjälper Alboca företag, dess produkter och tjänster att utvecklas och bli mer lönsamma. Det kan gälla allt från inköp till product management.

Här nedan hittar du alla tjänster som Alboca kan erbjuda erbjuda dig.

Alboca ägs och drivs av Allan Carlsson. Läs mer om Allan.

Funderar du över logotypen? Flygplanen kan stå för att vi ska utvecklas tillsammans och nå nya höjder, och det första planet visar vägen. De kan också stå för att Allan är utbildad pilot och van vid att flyga tryggt och säkert under alla förhållanden.

Tjänster

Projektledning

Alboca har lång erfarenhet inom projektledning (project management) och Allan Carlsson har en omtalad förmåga att styra, entusiasmera och leda projektmedlemmarna.
Alboca jobbar med alla delar, från förstudie och projektplanering till genomförande, avslutning och utvärdering. Tillsammans fastställer vi delmål och mål, aktiviteter, resurser, tidplan och budget.

Processutveckling

Alboca hjälper dig att sätta övergripande mål, att kartlägga och eventuellt förbättra processen, och slutligen det viktigaste – att sätta planen i verket.

Produktutveckling

Du kanske bara har en idé eller en nästan färdig produkt eller tjänst. Oavsett det, så kan Alboca produktutveckling och konstruktion.

Ledarskapsutveckling

Du får veta hur du coachar och delegerar och hur du motiverar dina medarbetare på bästa sätt. Du får också lära dig hur du får dina medarbetare att arbeta självständigt och resultatinriktat. Och mycket mer.

QA/QC

Alboca hjälper dig med kvalitetskontroll och validering av leverantörer.

Företagsutveckling

Alboca hjälper dig så att ditt företag får förbättrad effektivitet och lönsamhet.

Allan Carlsson

Allan Carlsson, som äger och driver Alboca, började sin karriär som maskinkonstruktör i mitten på 70-talet. Efter några år slutade han temporärt med detta och bosatte sig på Orust i Bohuslän. Där blev han handlare och sålde radio, tv, cyklar, gräsklippare med mera i egen butik.

Parallellt startade Allan Carlsson en ingenjörsfirma som sysslade med maskinkonstruktion och hållfasthetsberäkningar. 1991 grundade han det framgångsrika teknikserviceföretaget Camatec i Karlstad, som han ägde och var vd för ända tills han sålde företaget hösten 2008.

Allan är en visionär av stora mått, och oerhört drivande i alla sina projekt. Humor, entusiasm och social kompetens kännetecknar Allan, både i yrkeslivet och privat. Förutom kunnighet och lång erfarenhet, så klart.